† Archdiocese of Lipa † - Archives

Panalangin ng Batangueño

Ama naming Mapagmahal
tinawag po Ninyo kami kay Jesu-Kristo
upang maging mga sambayanan
ng mga taong may kaganapan
ng buhay sa sanlibutan,
sumasaksi sa Inyong Paghahari
sa pagsasabuhay ng Misteryo Paskuwal,
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.

Puspusin po Ninyo ng Inyong Banal na Espiritu
ang aming buong Arsidiyosesis...
View the Complete Prayer


Here are all the past announcements, news and updates that were
previously posted on the homepage.
To view the complete news or information, click on a title of your choice. Thank you and God Bless.